Hoofdstuk 4: Verantwoord alcohol schenken

Je kunt niet zomaar aan iedereen alcohol verstrekken. Het horecabedrijf moet voldoen aan de (wettelijke) regels en ook het personeel moet zich houden aan de (wettelijke) regels. Het horecabedrijf heeft daarom vaak een alcoholbeleid als onderdeel van het sociaal-hygiënisch beleid.

In principe is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen alcoholgebruik. Maar jij kunt het verantwoordelijk alcoholgebruik stimuleren en handhaven wanneer er geen sprake is van verantwoordelijk alcoholgebruik door de gast.

In groepen worden vaak rondjes besteld en ligt het drinktempo vaak hoger. Groepsdruk speelt hier ook een rol, doordat groepsleden in hetzelfde tempo gaan meedrinken en bijvoorbeeld geen rondje durven over te slaan of een alcoholvrije drank durven te bestellen.

Je kan in het horecabedrijf te maken krijgt met alcoholmisbruik (bijvoorbeeld aangeschoten/dronken gasten) en dit kun je herkennen. Allereerst aan de hoeveelheid alcohol iemand per uur drinkt, maar ook aan het gedrag van de gast.

Krijg je te maken met alcoholmisbruik, dan kijk je dus allereerst naar het gedrag van de gast. Dit noem je taxeren. Je bepaalt of je de gast nog kunt aanspreken en beïnvloeden om bijvoorbeeld iets anders te bestellen. Je kunt ook tot de conclusie komen dat de gast dusdanig onder invloed is dat je hem of haar uit de zaak moet verwijderen.

Als je nee verkoopt, volg je een gespreksmethodiek. Je geeft allereerst inzicht aan, vervolgens geef je de regel aan en tot slot bied je een alternatief of vraag je om het nee te accepteren. Geef hierna altijd ruimte voor de gast om te reageren. In deze reactie laat de gast merken of hij jouw handhaven accepteert of dat hij tegenwerkend gedrag vertoont.

Mocht de gast je handhaven nog steeds niet accepteren, geef de gast dan een waarschuwing en stel hem voor de keuze: meewerken of de zaak verlaten. Als de gast hierna niet meewerkt, verwijder je hem uit de zaak.

Voel jij je niet zeker om de gast alcohol te weigeren of de gast uit de zaak te verwijderen, vraag dan hulp bij je leidinggevende. Je leidinggevende heeft kennis en inzicht in sociale hygiëne en kan het van je overnemen om de regels te handhaven.

Je bent nu aan het eind van de module verantwoorde alcoholverstrekking. Maak nu de toets en kijk of jij voldoende kennis hebt om verantwoord alcohol te verstrekken.

Meer ontdekken over leren en werken in de horeca? Kijk op horeca.nl