Hoofdstuk 1: Wat is alcohol?

In de horeca kom je om gezellig wat te eten en/of te drinken. Op de drankenkaart zijn vaak verschillende soorten alcoholische dranken te vinden en deze dranken worden vaak in de horeca genuttigd. De keerzijde van alcohol is dat het lastige of onvoorspelbare situaties kan veroorzaken en dat niet gematigd alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid. Belangrijk dus om het verantwoord te verstrekken. Je moet je namelijk ook bij het serveren van alcoholhoudende dranken aan wettelijke regels houden. Allereerst beginnen we de module met wat precies alcohol is en hoe het komt dat alcoholische dranken verschillende alcoholpercentages hebben.

Alcohol kan gemaakt worden uit grondstoffen zoals granen en druiven. Granen worden eerst nog bewerkt voordat er alcohol van gemaakt kan worden. Alcohol ontstaan door deze grondstoffen na eventuele bewerking te laten gisten.

Gedistilleerde dranken en sommige versterkte wijnen bevatten een hoger alcoholpercentage dan 15%. Bij bijvoorbeeld versterkte wijnen wordt extra alcohol toegevoegd in het productieproces van wijn. Dit kan tijdens de alcoholische vergisting of na de alcoholische gisting. Door de toevoeging van alcohol krijgt de wijn een hoger alcoholpercentage: een versterkte wijn. Het moment van toevoegen van de alcohol heeft daarnaast ook invloed op de smaak: zoeter of droger.

Cognac, whisky en jenever zijn voorbeelden van gedistilleerde dranken. Voor deze dranken wordt de alcoholhoudende vloeistof die over is na de alcoholische gisting gedistilleerd. Het doel van distilleren is om twee of meer opgeloste stoffen in een vloeistof van elkaar te scheiden. Voor gedistilleerde dranken wil je de drinkbare (zuivere) alcohol over houden. Hoe langer je distilleert, hoe hoger het alcoholpercentage.

Het verschil in alcoholpercentage wordt in de praktijk ook gehanteerd. Je hebt namelijk de zwak alcoholhoudende dranken en de sterk alcoholhoudende dranken.

De alcoholische dranken verschillen vaak in alcoholpercentage. Gemiddeld bevat wijn 12% alcohol, bier 5% en sterke drank zoals jenever 35%. Maar wat zeggen die alcoholpercentages nou eigenlijk?  

Het is belangrijk dat je je aan de schenkmaat van de dranken houdt. Voor het horecabedrijf is dit financieel gunstig en voor de gast blijft het duidelijk hoeveel alcohol hij of zij inneemt. Welke effecten alcohol op het menselijk lichaam heeft, lees je in het volgende hoofdstuk.

Meer ontdekken over leren en werken in de horeca? Kijk op horeca.nl