Hoofdstuk 3: Alcohol en de wet

De Alcoholwet is er ooit gekomen om overmatig alcoholgebruik te voorkomen. Het gebruik van teveel alcohol kan zoals je hebt geleerd lichamelijke klachten veroorzaken, maar ook leiden tot lastige of gevaarlijke situaties. Gevaarlijke situaties kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij alcohol in het verkeer.

Hoe snel je deze promillages bereikt is persoonsafhankelijk, maar gemiddeld komt het voor een beginnende bestuurder op maximaal één standaardglas en voor ervaren bestuurders op maximaal twee standaardglazen.

Het is aangetoond dat je minder goed gaat rijden wanneer je alcohol hebt gedronken. Alcohol vermindert onder andere je reactievermogen.

In het Wetboek van Strafrecht is vastgelegd welke straffen iemand opgelegd kan krijgen als hij in dronken toestand anderen in gevaar brengt door bijvoorbeeld zich op de openbare weg te bevinden, de openbare orde te verstoren of deel te nemen aan het verkeer. Uiteindelijk is het de rechter die bepaald welke straf opgelegd wordt.

Om alcoholmisbruik te voorkomen ben je bekend met de wet- en regelgeving rondom het schenken en serveren van alcohol en stimuleer je verantwoord alcoholgebruik. In de Drank- en Horecawet is vastgelegd wanneer je wel en geen alcohol mag verstrekken.

Het is verboden om alcohol te verstrekken aan iemand die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Het is zelfs strafbaar als je een jongere die nog geen zestien jaar is dronken maakt. Toch proberen jongeren onder de 18 jaar alcohol te bestellen. Sommigen zijn daarin erg creatief en vervalsen zelfs identiteitsbewijzen.

In de praktijk controleer je door het identiteitsbewijs goed te bekijken, houdt het in je hand en haal het bijvoorbeeld volledig uit een portemonnee zodat je het goed kan bekijken. Knip en plakwerk kun je dan gauw herkennen. Aanvullende tips zijn:

De gemeenten controleren op de naleving van de Alcoholwet. Hiervoor worden soms lokjongeren ingezet. Dit is een jongere onder de 18 jaar die alcohol probeert te kopen. Als dit lukt, waarschuwt de lokjongere de BOA en onthullen zij dit aan de verstrekker.

Je bent nu op de hoogte van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot alcohol. Wat betekent dit voor jou in de praktijk? Hoe verstrek je verantwoord alcohol?

Meer ontdekken over leren en werken in de horeca? Kijk op horeca.nl