Hoofdstuk 2: Wat is het effect van alcohol?

Bij de inname van een alcoholische drank kun je na ongeveer 10 tot 15 minuten het effect merken. Het kan echter ook langer duren voordat je iets merkt, bijvoorbeeld als je goed gegeten hebt.

In je lichaam worden alcoholmoleculen afgebroken door je lever. Een lever breekt ongeveer 7 gram alcohol af per uur. Het duurt dus ongeveer 1,5 uur voordat één standaardglas alcoholische drank is afgebroken door je lever.

Het bloedalcoholgehalte wordt bepaald door de inname van alcoholische dranken in een bepaald tijdsbestek. Toch kan het verschillen tussen personen hoeveel hiervan gemerkt wordt.

Het kan dus per persoon verschillen hoeveel er gemerkt wordt van de alcoholinname, doordat er verschillende factoren meespelen. Er zijn echter wel duidelijke effecten van alcoholinname. Deze effecten kun je gebruiken als herkenning van alcoholmisbruik.

Bovenstaande effecten treden op korte termijn op. Bij veelvuldig alcoholgebruik kunnen op de lange termijn ook lichamelijke klachten optreden. Er is aangetoond dat overmatig alcoholgebruik kan leiden tot kanker, hersenbeschadiging (vroegtijdige dementie en Korsakof), leverproblemen en maagproblemen.

Je weet nu wat alcohol is en wat de effecten van alcohol zijn. In de volgende hoofdstukken leer je welke wettelijke regels gelden met betrekking tot het schenken en serveren van alcohol, hoe je verantwoord alcohol verstrekt en hoe je omgaat met lastige situaties omtrent alcohol?

Meer ontdekken over leren en werken in de horeca? Kijk op horeca.nl