Hoofdstuk 1: Ontstaan van de horeca

De horeca is een bedrijfstak die alle hotels, eet- en drinkgelegenheden omvat. Het woord ‘horeca’ is eigenlijk een afkorting van de woorden hotel, restaurant en café. De eerste lettergrepen van de drie woorden vormen samen het woord horeca.

In het begin van de middeleeuwen is besloten om reizigers die aan de deur klopten voor een maaltijd of voor een slaapplaats, gasten te noemen. Gasten ontvangen bracht afwisseling, nieuws uit de omgeving en handel. Karel de Grote voerde toen, in het jaar 800, de 'Wet op Gastvrijheid' in. Deze wet is het begin van een professionele gastvrijheid. 

Halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw is er toenemende welvaart. Dit zorgt ervoor dat grote groepen mensen op vakantie gaan en zo kennismaken met buitenlandse culturen en andere eetgewoonten. Mensen gaan vaker de deur uit. 'Uit eten gaan' wordt populair. Nederlanders ontdekken het Chinese restaurant en gaan er massaal uit eten. De Chinees is laagdrempelig: je kunt er zowel zakelijk als privé prima eten, het is goedkoop en je krijgt grote porties. 

Aan het begin van de negentiende eeuw ontstond de bruine kroeg, ook wel huiskamercafé. Mensen zagen dit als extra kostwinning en richtten bijvoorbeeld de voorkamer van hun woning in als gelegenheid waar mensen iets konden drinken. Meestal werden deze huiskamercafés gerund door een vrouw.

De wederopbouw in Nederland zorgde ervoor dat er tussen de middag minder vaak thuis werd geluncht. Het warme eten tussen de middag werd vervangen door een broodmaaltijd. De warme maaltijd verschoof naar de avond. Toch bleef de behoefte aan iets warms tussen de middag.

Meer ontdekken over leren en werken in de horeca? Kijk op horeca.nl