Hoofdstuk 1: HACCP/ Hygiënecode

De HACCP is een van de vele regels en wetten waar je in de horeca mee te maken krijgt.

Persoonlijke- en bedrijfshygiëne

HACCP, hygiënecode en warenwet

HACCP?

De HACCP is vastgelegd in een Europese wet die moet worden nageleefd in de horeca.

Afkorting

Samen sterk

De hygiënecode is opgesteld door meerdere Nederlandse organisaties uit de horeca. Samen staan zij sterk!

Hygiënecode

HACCP is heel uitgebreid en van toepassing op alle bedrijven die levensmiddelen of diervoeding verwerken.

Maatregelen nemen

De warenwet

Als aansluiting op de Europese wetgeving heb je in Nederland de Warenwet. In de warenwet staat letterlijk:

‘Waren zijn eet- en drinkwaren en gebruiksartikelen die worden gebezigd (gebruikt) voor de bereiding, de vervaarding, de samenstelling of de bewaring van eet- en drinkwaren.’

Wil je weten wat er veranderd is op het nieuwe Passie voor Horeca?