Opdracht

Bekijk eventueel de filmpjes die je docent in de les heeft laten zien nog een keer.

Maak nu een eigen observatie van non verbaal gedrag. Schrijf een verslag over wat je hebt waargenomen en hoe je de verschillende gedragingen hebt geïnterpreteerd. 

Observeer een gast of een collega gedurende ongeveer vijf à tien minuten. Het moet een persoon zijn die je na afloop van je observatie kunt spreken om je interpretaties te toetsen.

a.       Beschrijf kort de situatie

b.       Beschrijf alle uitingen van non-verbale communicatie die je ziet: Gelaatsuitdrukking; oogcontact; lichaamshouding ; aanmoedigende gebaren en stiltes. Schrijf deze objectieve waarneming op zonder dat je er een interpretatie aan geeft.

c.       Beschrijf vervolgens welke interpretatie je aan de beschreven waarnemingen geeft.

d.       Beschrijf daarna welke andere interpretaties mogelijk zijn. (Bijvoorbeeld: ze beweegt met haar vinger langs haar neus. Interpretatie: ze heeft jeuk aan haar neus. Mogelijke andere interpretaties: ze is verkouden, ze denkt na, haar neus kriebelt enz.)

e.       Bespreek met de persoon die je geobserveerd hebt, je waarnemingen en controleer of je interpretaties kloppen met de werkelijkheid. Beschrijf welke overeenkomsten en welke verschillen je hebt gevonden.

f.       Beschrijf tenslotte wat je van deze opdracht hebt geleerd en hoe je het geleerde denkt te kunnen toepassen tijdens de opleiding en in je toekomstige beroepspraktijk.

Collectie: SVH | Engine: IntraQuest | Arrangeur: Janneke Bavelaar | Organisatie: SVH | Meld Misbruik