Mijn Passie

Log hier in met je Entree account

Gastheerschap - Ontvangen van gasten

Leerdoelen

In dit arrangement komen de volgende onderdelen aan bod:

1. begroeten van gasten

2. placeren van gasten

3. adviseren van gasten

Doel van het arrangement is om leerlingen basiskennis en basisvaardigheden te leren over het ontvangen van gasten. Leerlingen leren een gastvrije houding aan te nemen.

- leerlingen kunnen verschillende typen gasten onderscheiden

- leerlingen kunnen volgens een stappenplan gasten ontvangen

- leerlingen weten hoe ze gasten moeten placeren

- leerlingen kunnen gasten adviseren in de drankenkeuze

- leerlingen hebben geoefend met non-verbale communicatie

 

Inleiding

Als inleiding op dit arrangement maakt u de leerlingen duidelijk dat de start van de gastvrijheid begint bij het ontvangen van gasten. Zo wordt de link naar de praktijk helder.

U kunt daarbij onderstaande voorbeelden gebruiken. Uiteraard kunt u ook eigen materialen of voorbeelden gebruiken.

 


Onderstaand filmpje kunt u gebruiken om duidelijk te maken wat gastvrijheid inhoudt.

Gastvrijheid

Gastvrijheid is niet tastbaar. Het is een beleving. De gast ervaart en ondergaat gastvrijheid als een geheel van indrukken tijdens het bezoek aan een horecabedrijf. Het reserveren en het afscheid en alles daar tussenin draagt bij aan de manier waarop een gast zijn bezoek beleeft.  Hoe gastvrijheid wordt beleefd heeft ook te maken met de verwachtingen van de gast. Gasten komen om verschillenden reden naar een cafébedrijf. Gasten komen omdat ze iets te vieren hebben of juist iets te herdenken. Vaak zoeken de gasten gezelligheid en om bekenden weer te zien of even bij te kletsen. Tegenwoordig zie je ook veel meer zakelijke gasten de cafés bezoeken.

Fasen van een gastenbezoek

Deze tekst gaat over de drie verschillende fasen van gastenbezoek.

Tekst theorie

Inventariseer met de leerlingen wat goede en 'slechte' punten zijn bij het ontvangen van gasten. Maar 2 lijsten op het bord of op de flip-over.

Bijvoorbeeld:

 

Goede ontvangst Slechte ontvangst
Gast is gezien Gast wordt niet opgemerkt
Begroeting met glimlach Norse begroeting
Gast krijgt tafel toegewezen Gast zoekt zelf lege tafe
Gastheer achterhaal behoefte van de gast Gastheer is erg suggestief
Gastheer doet dranksuggestie Gastheer dringt op

 

U maakt nu het bruggetje naar de ontvangst van gasten. Goed gastheerschap begint met de ontvangst

Begroeten van gasten

Het begroeten van gasten is het eerste onderdeel van de ontvangst.

Bekijk met de leerlingen een voorbeeld. 

Gasten begroeten

In een horecabedrijf staat de gast altijd centraal, het eerste moment dat een gast binnenkomt begroet je hem dan ook.

Video bereiding_technieken

Geef de leerlingen de opdracht om het leerarrangement Begroeten van gasten te maken.

Bespreek de opdracht van de leerlingen na.

Placeren van gasten

Bespreek met de leerlingen de volgende bron:

Tevredenheid bij gasten creëren

Gasten willen zich een horecagelegenheid vooral welkom voelen. De meeste gasten hebben behoefte aan aandacht en een prettige sfeer.

Tekst bereiding_technieken

Bekijk samen de leerlingen het volgende filmpje. Maak aan de leerlingen duidelijk dat dit een voorbeeld in een restaurant is.

Gasten placeren

In deze film kun je zien hoe je een gast op de juiste wijze aan tafel placeert.

Video bereiding_technieken

Bespreek na het filmpje met de leerlingen op welke manier gasten geplaceerd kunnen worden in een cafébedrijf.

Gasten placeren

Uitleg van het correct placeren van gasten.

Tekst bereiding_technieken

Adviseren van gasten

De 2e fase van het gastenbezoek is de verblijffase. Nadat de gasten zijn begroet en geholpen zijn bij het vinden van een geschikte plek in de horeca-onderneming kunt u de gasten adviseren bij de keuze van een drankje en/of een maaltijd. Gasten vinden het vaak prettig om geadviseerd te worden omdat in elke horeca-onderneming andere producten te verkrijgen zijn. 

Bekijk met de leerlingen onderstaande filmpjes.

Het geven van advies bij de drankenkeuze.

Dit filmpje gaat over het geven van advies bij de drankenkeuze.

Video bereiding_technieken

Gast adviseren bij een bestelling

Veel gasten willen graag geadviseerd worden over acties of bepaalde gerechten. Probeer daarom altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Video bereiding_technieken

Laat de leerlingen het arrangement Gasten adviseren uitvoeren.

Trefwoorden