Mijn Passie

Log hier in met je Entree account

Akoestiek in de keuken

In de keuken heb je te maken met veel harde materialen zoals tegels en staal waardoor geluid weerkaatst. Het geproduceerde geluid zal dus harder klinken dan in een ruimte waar zachte materialen als stoffen zijn gebruikt zoals een woonkamer.

Geluidsniveaus

Er worden eisen gesteld aan het geluidsniveau in werkruimten. Deze eisen zijn mede afhankelijk van het soort werk dat in die ruimten wordt verricht. Voor werkzaamheden die een hoge mate van concentratie of een goede 'spraakverstaanbaarheid' vereisen, gelden bijvoorbeeld strengere eisen dan voor werkzaamheden in bijvoorbeeld een keukenruimte. Aanvaardbare geluidsniveaus in keukenruimten zijn vallende deksels, sorteren van gereedschappen, machines die aanstaan en het reinigen van werkbanken. Het geluid word gemeten aan het aantal decibel (db). Een gewoon gesprek voeren is ongeveer 60 db, een popconcert is al gauw 110 db. Normaal gesproken is langdurig in een ruimte met een geluidsniveau boven de 80 db schadelijk en kun je gehoorschade oplopen.

Met geluidsbeheersing bedoelen we alle passende maatregelen die worden genomen om geluidshinder te voorkomen.
Voorbeelden van geluidsproblemen zijn:
– Open verbindingen tussen bijvoorbeeld de keuken en het restaurant (luchtgeluid).
– Kantoor- en/of rustruimten direct grenzend aan de afwaskeuken (contactgeluid).
– Het geluid van de kookruimte of afwaskeuken die direct grenst aan het terras waar gasten kunnen lunchen of dineren (lucht- en contactgeluid).
Geluidsisolatie kan worden aangebracht in holle ruimtes van vloeren, dubbele wanden en plafonds. In de ruimten die behoren tot de keuken, zijn de wanden en het plafond het meest geschikt om geluiddempend materiaal te verwerken, omdat de vloer vaak op een massieve ondergrond ligt. Bij de aanschaf van apparatuur moet ook op geluidsbeheersing worden gelet.
Het gebruik van automatische deuren en/of zelfsluitende deuren zal geluidshinder elders in het gebouw beperken.

In de keuken is het niet eenvoudig om geluidsoverlast te beperken, maar er zijn mogelijkheden. Denk aan systeemplafondplaten die geluid niet weerkaatsen (absorberen) en vloeren van rubbertegels.