Mijn Passie

Log hier in met je Entree account

Bijtende en giftige stoffen behandelen

In de keuken is het heel belangrijk dat je werkomgeving schoon en hygiënisch is. Hiervoor maken we vaak gebruik van ovenreinigers, ontvetters en andere reinigingsmiddelen. Dit zijn vaak chemische middelen, zoals chloor, die bijtend of giftig kunnen zijn. Tegenwoordig zijn veel middelen biologisch afbreekbaar, dus beter voor het milieu maar dat wil niet zeggen dat ze ook minder gevaarlijk zijn. Chemische middelen moeten in een aparte afsluitbare ruimte opgeslagen worden en in iedere keuken moet een veiligheidsinformatieblad aanwezig zijn voor elk product dat gebruikt wordt. Lees deze altijd door voordat je met de middelen gaat werken.

volg altijd goed de gebruiksaanwijzing!

Sterk bijtende middelen gebruik je vaak bij het schoonmaken van oven, grill of bakplaten. Natuurlijk zorg je voor goede bescherming zoals handschoenen. Toch kan het gebeuren dat je bij het schoonmaken, al dan niet door onvoorzichtigheid, met spatten te maken krijgt, waardoor je wat van deze middelen op je huid of in je gezicht krijgt.

1. Open, bij verwondingen door bijtende chemicaliën in de ogen, de oogleden één voor één.
2. Spoel het betreffende oog met veel schoon water uit.
3. Spoel de door chemicaliën verbrande huid af met koud water, verwijder kleding en dek de huid af met steriel verband.
4. Laat een slachtoffer nooit braken bij vergiftigingsverschijnselen met bijtende stof, huishoudreinigingsmiddelen, petroleum of terpentine.
5. Spoel de mond met enkele glazen water en laat het slachtoffer daarna water drinken (geen melk!).
6. Laat een slachtoffer niet braken bij (dreigende) bewusteloosheid veroorzaakt door chemicaliën.
7. Breng een slachtoffer direct naar arts of ziekenhuis. Neem in deze gevallen altijd het veiligheidsinformatieblad, de verpakking of de giftige stof zelf mee.
8. Beadem direct bij een slachtoffer met ademstilstand (mond op mond).