Mijn Passie

Log hier in met je Entree account

Reinigen en reinigingsmiddelen

Gevarensymbolen op verpakkingen van schoonmaakmiddelen.

In de Hygiënecode voor de horeca lees je: "Om de veiligheid van eet- en drinkwaren te waarborgen moet er in een schone omgeving en met schone materialen en apparatuur gewerkt worden. Bacteriën en ongedierte kunnen zich dan niet nestelen en vermeerderen."

Hoewel de eigenaar van het bedrijf hier verantwoordelijk voor is, moet elke horecamedewerker hier voor zorgen. Om je te helpen hebben veel bedrijven een schoonmaakplan, wat eigenlijk een soort controlelijst is. Het helpt je om niets te vergeten en geeft informatie hoe je sommige materialen en ruimten schoon moet maken.

Reinigen

Hieronder vind je een aantal richtlijnen voor het reinigen.
• Maak alle ruimten, materialen en apparatuur na gebruik direct schoon. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker vuil te verwijderen is. Denk ook aan vloeren, deuren en wanden.
• Bewaar schone materialen op een aparte plaats of in een afsluitbare kast.
Vuile materialen, apparatuur en werkoppervlakken mogen niet in aanraking komen met schone.
• Zorg ervoor dat je afwas, glazen en servies droog opruimt.
Sla ze na het reinigen meteen op. Ook hier geldt schoon en vuil apart houden.
• Ververs het afwaswater met regelmaat en gebruik schone, droge theedoeken.
Als je met de hand afwast, maak dan het afwaswater zo heet mogelijk.
• Als je machinaal afwast, ververs ook dan het water regelmatig. Stel de naspoeltemperatuur in op 80 °C of heter. Liever niet nadrogen met theedoeken, maar aan de lucht.
Bewaar alle schoonmaakmaterialen en -middelen apart van de productieruimten. Vooral de desinfectiemiddelen die bedoeld zijn om micro-organismen uit te schakelen.

Training en instructie

Elke horecamedewerker die begint in een bedrijf dient een instructie te krijgen over de manier van reinigen en desinfecteren. Deze instructie krijg je waarschijnlijk van een van je leidinggevenden; de instructie kan op verschillende manieren.
• Mondeling: de leidinggevende vertelt je hoe en aan welke eisen het schoonmaken moet voldoen. Hij kan jou ook vragen deze uitleg te geven aan nieuwe collega's.
• Papieren uitleg: je krijgt dan een map of losse documenten waarop alles wordt uitgelegd.
• Instructiekaarten: op handige plaatsen, bijvoorbeeld boven de wasbak of in de spoelkeuken, hangen kaarten waarop de uitleg staat.

Schoonmaakmiddelen en gevarensymbolen

Je kunt vele soorten en merken reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen kopen. Bedenk wel dat bijna alle middelen slecht zijn voor het milieu. Ook kunnen combinaties van middelen erg giftig zijn. Om dit te voorkomen kun je het beste al je schoonmaak- en desinfectiemiddelen van één merk aanschaffen. Lees wel goed het etiket op de fles of het pak.

Sommige middelen kunnen 'corrosief' of 'bijtend' zijn. Dit betekent dat het middel invreet op je huid. Spoel het dan direct met veel koud stromend water af. Ook is het mogelijk dat er in bepaalde materialen, zoals aluminium, putjes en gaten komen.

Een ander pictogram wat je op de verpakking tegen kan komen is die van 'milieugevaarlijk'. Zorg er dan voor dat je het middel nooit puur gebruikt. Als de verpakking leeg is lever je deze in bij de gemeente zodat ze het milieuvriendelijk kunnen afvoeren.

Het pictogram 'irriterend' irriteert vooral je huid en je keel bij het inademen. Door een middel te warm te gebruiken in bijvoorbeeld de oven, kunnen bepaalde gassen ook je ogen irriteren.

Op de afbeelding bovenaan de pagina staan de oude pictogrammen boven, de nieuwe staan onder. Alhoewel de nieuwe pictogrammen pas in 2015 wettelijk verplicht zijn, worden ze nu al gebruikt. Je kunt beide symbolen dus tegenkomen.